admo administratie
• Financiële administratie
• Jaarrekening
• Fiscale aangiften
• Advisering

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Aan de hand van de door u ingeleverde financiële stukken, verwerken wij deze met behulp van onze up-to-date financiële software. Dit stelt ons in staat om tussentijds actief met u mee te denken over het rendement en de financiële postitie van uw onderneming. Zo nodig sturen wij bij en geven we advies om uw bedrijf financieel gezond te houden.

Uiteraard kunt u ook besluiten om uw financiële administratie zelf te voeren aan de hand van de door ons aan te bevelen software. Wij controleren tussentijds en zo nodig corrigeren wij uw administratie.

JAARREKENING

Administratiekantoor ADMO verzorgd tevens uw jaarrekening. Deze jaarrekening is niet enkel een stuk voor de belastingdienst, maar dient ook als management informatie om uw onderneming bij te sturen als het nodig is en om strategieën te bepalen voor de toekomst van uw bedrijf.

FISCALE AANGIFTEN

Aan de hand van de jaarrekening worden de fiscale aangiften (inkomstenbelasting, vennootschaps-belasting) samengesteld. Na uw goedkeuring worden de fiscale aangiften door ons kantoor digitaal ingediend.

ADVISERING

Door onze actieve houding zullen wij vanaf het verwerken van de financiële administratie tot en met de fiscale aangiften u blijven adviseren en ondersteunen over strategieën van uw onderneming in samenhang met uw privé situatie.